Προκήρυξη για Αγορά Υπηρεσιών για την υποστήριξη του Έργου Εγκατάστασης νέων συστημάτων Τεχνολογίας στην Λευκωσία