ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Αποταθείτε σε ένα απο τα καταστήματα του ΟΧΣ
για τη ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή σας ως συνδρομητές

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ
Ποιοι Είμαστε

Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ιδρύθηκε από το Κράτος το 1980, στο πλαίσιο της ανάπτυξης στρατηγικών διευκόλυνσης του πληθυσμού για πρόσβαση σε στεγαστικά δάνεια.   

Από την ίδρυσή του, διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη του τομέα των μακροπρόθεσμων στεγαστικών δανείων στην Κύπρο.

Το 2017, ο ρόλος το Οργανισμού διευρύνθηκε για να καλύψει και άλλους τομείς βασικών αναγκών της οικογένειας, όπως είναι οι σπουδές των παιδιών και για σκοπούς υγείας.

Καταθετικά Προϊόντα

Ρυθμίσεις Δανείων
Σχέδιο Εστία
Αναδιαρθρώσεις Δανείων
Πρόσφατες Ανακοινώσεις
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ