Προκήρυξη για Αγορά Υπηρεσιών – Αγορά Υπηρεσιών από Αναδόχους για τις επαρχίες Λευκωσίας και Αμμοχώστου