Σχέδιο για μη εξυπηρετούμενα δάνεια του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών-Σχέδιο Διαχείρισης Τερματισμένων Δανείων