Ανακοίνωση: Επιτόκια Καταθέσεων Λογαριασμών Προθεσμίας