Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση εκτιμήσεων για τα υφιστάμενα ενυπόθηκα προς όφελος του Οργανισμού ακίνητα (κατοικίες ή οικιστικά οικόπεδα) αλλά και τα νέα υπό χρηματοδότηση ακίνητα από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης – Επαρχία Λευκωσίας