Ανακοίνωση: Κενή Θέση Προϊσταμένου Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης