Ανακοίνωση: Ανάκληση προκήρυξης Κενής Θέσης Προϊσταμένου Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης