Για την εκπλήρωση της αποστολής του ο Οργανισμός αντλεί καταθέσεις από το ευρύ κοινό. Η κεφαλαιακή ευρωστία του Οργανισμού αποτελεί  εχέγγυο ασφάλειας των  καταθέσεων.

Ο  Οργανισμός ως Τραπεζικό  Ίδρυμα  είναι μέλος του «Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων» που ιδρύθηκε και λειτουργεί υπό την αιγίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με αποστολή τη διαχείριση του Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων (Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων).

Για περαιτέρω πληροφόρηση μελετήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο.

Όροι και Προϋποθέσεις για Άνοιγμα και Λειτουργία Τραπεζικού Λογαριασμού