Διεξαγωγή Γραπτής Εξέτασης για την πλήρωση κενών θέσεων Γραφέων στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης

Σε συνέχεια της προκήρυξης για την πλήρωση των κενών θέσεων Γραφέων στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2021, ενημερώνουμε ότι η γραπτή εξέταση θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Απριλίου 2022 και ώρα 9:00 – 12:00 το πρωί,  στα Hall A & B της Κρατικής Έκθεσης.

Όλοι οι υποψήφιοι των οποίων η αίτηση τους έχει αντιστοιχηθεί με την απόδειξη πληρωμής του σχετικού δικαιώματος εξέτασης έχουν προσκληθεί στην πιο πάνω γραπτή εξέταση με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με την γραπτή εξέταση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 22503414 / 22503333.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία της γραπτής εξέτασης θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα μέτρα για το Covid 19, όπως καθορίζονται από τα Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας και θα ισχύουν κατά την ημερομηνία της εξέτασης, περιλαμβανομένης της υποχρεωτικής χρήσης χειρουργικής μάσκας και κατοχής Safe pass το οποίο θα ελεγχθεί ηλεκτρονικά κατά την είσοδο σας στο χώρο της εξέτασης