Ανακοίνωση: Αλλαγή BIC Code

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 10 Σεπτεμβρίου 2019 το BIC CODE του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης έχει αλλάξει. Το νέο BIC είναι HFICCY2N. Το ΙΒΑΝ των λογαριασμών παραμένει ως έχει.