Προκήρυξη για Αγορά Υπηρεσιών Αρ. 1/22 – Κατάλογοι Υποψηφίων ανά επαρχία