Αποτελέσματα Διαγωνισμού ΟΧΣ1/2023 – Παροχή Υπηρεσιών για  την εκπόνηση εκτιμήσεων για τα υφιστάμενα ενυπόθηκα προς όφελος του Οργανισμού ακίνητα (κατοικίες ή  οικιστικά οικόπεδα) αλλά και τα νέα υπό χρηματοδότηση ακίνητα από τον Οργανισμό