Προκήρυξη για Αγορά Υπηρεσιών – Αγορά Υπηρεσιών από Αναδόχους για τις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου