Ανακοίνωση: Αποτελέσματα κλήρωσης για αγορά υπηρεσιών