Ο Οργανισμός ως Τραπεζικό Ίδρυμα, είναι μέλος του «Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων» που ιδρύθηκε και λειτουργεί υπό την αιγίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, με αποστολή τη διαχείριση του Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων (Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων).

Παρακάτω, μπορείτε να διαβάσετε το ενημερωτικό δελτίο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

INFORMATIVE LEAFLET FOR THE DEPOSIT GUARANTEE SCHEME