Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ:

Μακροπρόθεσμα δάνεια για:

 • Αγορά ή Ανέγερση Κατοικίας / Διαμερίσματος
 • Αγορά Οικιστικού Οικοπέδου
 • Ενεργειακή Αναβάθμιση ή / και Ανακαίνηση Κατοικίας / Διαμερίσματος
 • Μεταφορά Στεγαστικού Δανείου από άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα
 • Ειδικό Στεγαστικό Σχέδιο “Νεαρά Ζευγάρια”                      

Για περισσότερες πληροφορίες:  Ενημερωτικό φυλλάδιο “ΠΑΜΕ ΣΠΙΤΙ”

                                                     Ενημερωτικό φυλλάδιο “ΠΑΜΕ ΣΠΙΤΙ ΤΩΡΑ!”

Πίνακας Τιμολόγησης για Στεγαστικά Σχέδια

Πίνακας Τιμολόγησης για Στεγαστικό Σχέδιο “ΠΑΜΕ ΣΠΙΤΙ ΤΩΡΑ!”

«Ενημερώνουμε τους πελάτες μας ότι εν όψει του τερματισμού του Κρατικού Σχεδίου Επιδότησης Επιτοκίου στις 31/12/2021, η τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων δανείων είναι στις 30/11/2021»

 • Σπουδές Νέων Φοιτητών
 • Σπουδές Υφιστάμενων Φοιτητών
 • Μεταφορά Σπουδαστικού Δανείου από άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα
 • Ειδικό Σχέδιο Χρηματοδότησης “Νέοι Σπουδαστές”

 Για περισσότερες πληροφορίες: 
– Ενημερωτικό φυλλάδιο “ΠΑΜΕ ΣΠΟΥΔΕΣ και ΝΕΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ”

Πίνακας Τιμολόγησης για Σπουδαστικά Δάνεια

 • Ειδικό Σχέδιο Χρηματοδότησης “Πράσινο Σπίτι”
 • Ειδικό Σχέδιο Χρηματοδότησης “Πράσινη Ενέργεια”

Για περισσότερες πληροφορίες:
– Ενημερωτικό φυλλάδιο “ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ”

Πίνακας  Τιμολόγησης για Πράσινα Δάνεια

Α. Δάνεια για:

 • Αγορά Οικιακού Εξοπλισμού
 • Μεταφορά Δανείου Οικιακού Εξοπλισμού από άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα
 • Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
 • Μεταφορά Δανείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης από άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα

Β. Όριο παρατραβήγματος σε τρεχούμενο λογαριασμό

 • Τρεχούμενος Μισθοδοσίας
 • Τρεχούμενος Απλός

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ενημερωτικό φυλλάδιο «Σχέδιο Χρηματοδότησης Οικοσκευή»

Ενημερωτικό φυλλάδιο «Σχέδιο Χρηματοδότησης Υγεία»

Πίνακας Τιμολόγησης για Σχέδιο Οικοσκευή & Υγεία

Ενημερωτικό φυλλάδιο «Όριο παρατραβήγματος σε τρεχούμενο λογαριασμό»

Πίνακας Τιμολόγησης για Όρια Παρατραβήγματος

Γενικές Πληροφορίες αναφορικά με Συμβάσεις Πίστωσης που εμπίπτουν εντός του Περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμου του 2017, μπορείτε να εξασφαλίσετε από τους Λειτουργούς Εξυπηρέτησης Δανειοδοτήσεων, στα κατά τόπους Καταστήματα του Οργανισμού.