ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ιδρύθηκε από το Κράτος το 1980, στα πλαίσια της ανάπτυξης στρατηγικών διευκόλυνσης του πληθυσμού για πρόσβαση σε στεγαστικά δάνεια.   

Από την ίδρυσή του, διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη του τομέα των μακροπρόθεσμων στεγαστικών δανείων στην Κύπρο.

Το 2017, ο ρόλος το Οργανισμού διευρύνθηκε για να καλύψει και άλλους τομείς βασικών αναγκών της οικογένειας, όπως είναι οι σπουδές των παιδιών και η υγεία.

Έγνοια του Οργανισμού, στο σημερινό ανταγωνιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, είναι η διατήρηση του κοινωνικού του ρόλου. Προς τούτο, κεντρικός άξονας των αλλαγών και προσαρμογών του Οργανισμού στα νέα δεδομένα είναι η διατήρηση της προσβασιμότητας των κυπριακών νοικοκυριών σε χρηματοδοτικούς πόρους για την ικανοποίηση των βασικών τους αναγκών.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ / ΣΤΟΧΟΙ

Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ιδρύθηκε από το Κράτος, με το Νόμο 43 του 1980. Είναι εξειδικευμένο Τραπεζικό Ίδρυμα και λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και τον έλεγχο του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Βασικός σκοπός του είναι η παραχώρηση μακροπρόθεσμων δανείων για κάλυψη βασικών αναγκών των Κυπριακών νοικοκυριών, που αφορούν στέγαση, παιδεία και υγεία.

Ο χαρακτηρισμός της κατοικίας, μέσα από διεθνείς συμβάσεις, ως κοινωνικό αγαθό, και η δέσμευση των Κρατών να αναπτύξουν δράσεις έτσι που να  επιτρέπουν σε όλους τους πολίτες τους να υλοποιούν το δικαίωμα για επαρκή στέγη, αποτέλεσαν τις κινητήριους δυνάμεις για την ίδρυση του Οργανισμού.

Ο Οργανισμός παραχωρεί δάνεια για την αγορά ή ανέγερση κατοικίας, αγορά οικιστικού οικοπέδου, ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας ως επίσης και για τον εξοπλισμό της. Επίσης, παραχωρεί δάνεια για σκοπούς σπουδών και υγείας.

Για εξεύρεση των αναγκαίων πόρων χρηματοδότησης των δανειοδοτικών του προγραμμάτων, δέχεται καταθέσεις από το ευρύ κοινό.

Ο Οργανισμός διαδραματίζει, επίσης, σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της γενικότερης κοινωνικής και περιφερειακής πολιτικής του κράτους  στον στεγαστικό τομέα. Αναλαμβάνει τη διαχείριση σειράς κυβερνητικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων με κεφάλαια που κατατίθενται στον Οργανισμό από το Κράτος.

Επίσης, μετά από σχετική Συμφωνία, ο Οργανισμός διαχειρίζεται τα δάνεια που εγκρίνονται από τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

Ο Οργανισμός δεν αποσκοπεί στο κέρδος αλλά στην προσφορά  χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους, για να βοηθήσει το κάθε κυπριακό νοικοκυριό να  καλύψει βασικές ανάγκες.

Για καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, ο Οργανισμός λειτουργεί πέντε καταστήματα, στη Λευκωσία, στη Λεμεσό, στη Λάρνακα, στη Πάφο και στο Παραλίμνι.