ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης συνεχίζει την συνεργασία του με τις Ασφαλιστικές Εταιρείες ΥΔΡΟΓΕΙΟ και ALTIUS για το 2023 για τα Ομαδικά Σχέδια Ασφάλισης Κατοικίας και Ασφάλειας Ζωής αντίστοιχα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα πιο κάτω έντυπα.

Ανακοίνωση Οργανισμού για Ομαδικά Σχέδια Ασφάλισης

Σχέδιο Ασφάλισης Πυρός και Ειδικών Κινδύνων

2
altius