ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης έχει συνάψει συνεργασία με τις Ασφαλιστικές Εταιρείες ΥΔΡΟΓΕΙΟ και  ALTIUS για την τριετία 2020 – 2022 για τα Ομαδικά Σχέδια Ασφάλισης Κατοικίας και Ασφάλειας Ζωής αντίστοιχα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα πιο κάτω έντυπα.

2
altius