ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης έχει συνάψει συνεργασία με τις Ασφαλιστικές Εταιρείες ΥΔΡΟΓΕΙΟ και  ALTIUS για την τριετία 2020 – 2022 για τα Ομαδικά Σχέδια Ασφάλισης Κατοικίας και Ασφάλειας Ζωής αντίστοιχα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα πιο κάτω έντυπα.

Ανακοίνωση Οργανισμού για Ομαδικά Σχέδια Ασφάλισης

Σχέδιο Ασφάλισης Πυρός και Ειδικών Κινδύνων

2
altius