ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτρης Κουρσάρος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κλεάνθης Πισσαρίδης

ΜΕΛΟΣ

Χαράλαμπος Φραντζέσκος

ΜΕΛΟΣ

Μαρίνα Γεωργίου Ιωάννου

ΜΕΛΟΣ

Άλκης Αβραάμ

ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Χριστόφορος Καπλάνης
Γενικός Διευθυντής

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Βασιλική Βασιλείου
Διευθύντρια Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Χριστόφορος Καπλάνης

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας

 

Baker Tilly Klitou and Partners Ltd

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε

Δρ. Κύπρος Χρυσοστομίδης & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε