ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Στέλλα Καμμίτση

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτρης Τσίγκης

ΜΕΛΟΣ

Τάσος Αναστασίου

ΜΕΛΟΣ

Δημήτρης Κουρσάρος

ΜΕΛΟΣ

Χρίστος Μακρίδης

ΜΕΛΟΣ

Χαράλαμπος Χαραλάμπους

ΜΕΛΟΣ

Κλεάνθης Πισσαρίδης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ανδρέας Γεωργίου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Βασιλική Βασιλείου

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ανδρέας Γεωργίου

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας

 

Ernst & Young Cyprus

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε

Δρ. Κύπρος Χρυσοστομίδης & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε