ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτρης Κουρσάρος
Εκκρεμεί έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

Κλεάνθης Πισσαρίδης

ΜΕΛΟΣ

Κλεονίκη Θεμιστού

ΜΕΛΟΣ

Χαράλαμπος Φραντζέσκος

ΜΕΛΟΣ

Νίκκη Ξενοφώντος

ΜΕΛΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Χριστόφορος Καπλάνης
Γενικός Διευθυντής

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Βασιλική Βασιλείου
Διευθύντρια Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Χριστόφορος Καπλάνης

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας

 

Baker Tilly Klitou and Partners Ltd

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε

Δρ. Κύπρος Χρυσοστομίδης & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε