Προσωρινή αναστολή υπηρεσίας I-Banking

Mε γνώμονα την ασφάλεια των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών των πελατών του, αλλά και της ασφάλειας των προσωπικών τους δεδομένων, ο Οργανισμός προβαίνει σε προσωρινή απενεργοποίηση του συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής στις 15/3/2021, με σκοπό την αναβάθμισή του. Με την ενεργοποίηση του συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής θα ενημερωθείτε μέσω της ιστοσελίδας μας.

Απολογούμαστε για την οποιανδήποτε ταλαιπωρία κατά την περίοδο αυτή και σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Εισαγωγή Υπηρεσίας Αποδοχής Οδηγιών μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email Indemnity)

Λόγω της προσωρινής απενεργοποίησης της υπηρεσίας I-Banking, ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης έχει προχωρήσει με την εισαγωγή της υπηρεσίας Email Indemnity, με τη χρήση της οποίας θα μπορείτε να δίδετε οδηγίες προς τον Οργανισμό, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων.

Τα σχετικά έγγραφα, με την υπογραφή των οποίων θα μπορεί να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία αυτή, θα τα βρείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποτείνεστε στα κατά τόπους Καταστήματα του Οργανισμού.