Αναστολή υπηρεσίας I-Banking

Mε γνώμονα την ασφάλεια των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών των πελατών του, αλλά και της ασφάλειας των προσωπικών τους δεδομένων, ο Οργανισμός έχει προβεί σε απενεργοποίηση του συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής του.

Απολογούμαστε για την οποιανδήποτε ταλαιπωρία και σας ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.

Εισαγωγή Υπηρεσίας Αποδοχής Οδηγιών μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email Indemnity)

Λόγω της απενεργοποίησης της υπηρεσίας I-Banking, ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης έχει προχωρήσει με την εισαγωγή της υπηρεσίας Email Indemnity, με τη χρήση της οποίας θα μπορείτε να δίδετε οδηγίες προς τον Οργανισμό, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων.

Τα σχετικά έγγραφα, με την υπογραφή των οποίων θα μπορεί να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία αυτή, θα τα βρείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποτείνεστε στα κατά τόπους Καταστήματα του Οργανισμού.